Samozaložba for dummies (prijava na FURS)

Preden izdaš elektronsko ali tiskano knjigo v samozaložbi, moraš prijaviti na FURS neregistrirano dejavnost za fizične osebe.

Izpolniš obrazec D3-03 Prijava za vpis dejavnosti fizične osebe v davčni register.

Odločiti se moraš med ugotavljanjem davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov ali z upoštevanjem dejanskih prihodkov in odhodkov: Davčni vodnik 2017.
Za samozaložbo je primerneje ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, ker to pomeni poenostavljen način ugotavljanja davčne osnove, saj zavezancem ni treba voditi knjigovodstva, temveč le poenostavljene evidence.

Na strani FURS:

pod Davki in druge dajatve⇒Področja⇒Dohodek iz dejavnosti⇒Obrazci⇒Priglasitve izpolni obrazec  Priglasitev normiranosti-začetniki št. 1.0: Priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov ob začetku opravljanja dejavnosti

pod Davki in druge dajatve⇒Področja⇒Dohodek iz dejavnosti⇒Obrazci⇒Izračun izpolni obrazec  Izračun predvidene davčne osnove, višine akontacije ter obrokov akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti ob začetku opravljanja dejavnosti – na obrazcu obračuna Priloga 1

V knjigarni kupiš  vezano knjigo računov.

Prijaviš se na eDavki z digitalnim potrdilom SIGEN-CA.

Pod dokumenti izbereš:

  1. Nov dokument⇒Ostale vloge⇒NF-LD –  Lastni dokument, vpišeš svoj e-mail in telefonsko številko, ter priložiš obrazec D3-03.
  2. Nov dokument⇒Ostale vloge⇒NF-LD –  Lastni dokument, vpišeš svoj e-mail in telefonsko številko, priložiš dokument PRIGLASITEV ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov ob začetku opravljanja dejavnosti
  3. Nov dokument⇒Ostale vloge⇒NF-LD –  Lastni dokument, vpišeš svoj e-mail in telefonsko številko, priložiš dokument Obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti
  4. Nov dokument⇒Davčno potrjevanje računov⇒DPR-PridobitevDP – Zahtevek za pridobitev namenskega digitalnega potrdila za izvajanje postopka davčnega potrjevanja računov (navodilo). Ko je potrdilo obdelano, imaš o tem obvestilo pod Prejeti dokumenti. Prevzameš digitalno potrdilo (navodilo).
  5. Nov dokument⇒Ostale vloge⇒NF-VKRPotrdilo – Potrjevanje vezane knjige računov, potrdiš kupljeno vezano knjigo računov z vpisom številke, ki je odtisnjena v knjigi spodaj desno.

Izpolnjevanja obrazca Obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti:

I. označiš N- normirani

 II. ime, priimek, naslov, davčna številka, mail, telefonska številka

  • Da, zavezanec je rezident Republike

Vrsta(e) dejavnosti:
Dejavnost: izdaja knjig     SKD: 58.110

Vrsta obveznega socialnega zavarovanja (ustrezno označite in vpišite):

  • iz delovnega razmerja

VI.  IZRAČUN DOHODNINE OD DOHODKA IZ  DEJAVNOSTI (NORMIRANI)
Primer: 30€ letnega dohodka, odprtje dejavnosti aprila, do 10.10. zapade prvi obrok, do 10.01. naslednje leto drugi obrok)
Vpisuješ:
1.   30
4.   30
8.   24
9.     6
13.     6
16.     6
20.     1,20
28.     6
29.     1,20
31.     0,60

Vzorec izpolnjevanja položnice imaš v Davčnem vodniku 2017. Obroke akontacije moraš plačati do 10. dne v mesecu za preteklo mesečno ali trimesečno obdobje. Stanje na kartici pregleduješ na Vpogledi – e Kartica.

Prijavi se v mini blagajno –  aplikacija za izdajo gotovinskih računov in VKR poročanje.      Za dostop potrebuješ namensko digitalno potrdilo, ki si ga prejel preko eDavkov in namestil. Navodila mini blagajna

Naložiš program Silvester Fineus, ki ga potrebuješ za letni davčni obračun. Letni davčni obračun je potrebno oddati na FURS najkasneje naslednje leto do 31.03. Če je znesek dohodnine večji od predvidene, se mora doplačati razlika do 10.04.